Wokół mieszkania, domu i ogrodu.

Budowa, remont, podatki, rachunki...

Liczba pytań: 14310

Liczba odpowiedzi: 190483

(15 odpowiedzi)
gość Pytanie zadaje: gość zalogowana [21.06.10]
Tagi: dobudowa do garażu pomieszczenia

Ile metrów kwadratowych i czy można dobudowac do istniejącego garażu jescze pomieszczenie bez pozwolenia

witam.zakupiłam działkę z garażem który stoi juz 30 lat na działce i chciałabym dobudowac do niego jeszcze dwa pomieszczenia gospodarcze.prosze mi powiedzieć czy mozna tak zrobić i ile metrów kwadratowych mozna wybudowac bez pozwolenia i czy mozna dobudować czy postawić wolnostojący budynek

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(202 - 150)
57%
[22.06.10]
czytaj i wyciągaj wnioski
art. 28 Prawo Budowlane
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.
2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. inne wersje
art. 29
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
5) wiat przystankowych i peronowych,
6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,
7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem,
9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa, c) rekreacji, 17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
gość  gość

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Inne odpowiedzi
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[09.03.13]
gość
5 m ile to metrów kwadratowych ?
gość
5 m ile to metrów kwadratowych ?
gość  gość
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[09.05.13]
można raz w roku do 25 m2, ja sam w ciągu 3 lat pobudowałem duży garaż najpierw jeden 25 m2 potem przestrzeń na następny garaż 25 m2, i na drugi rok następny 25 m2 a w trzecim roku uzupełniłem lukę miedzy nimi i wyszedł mi trzeci a w sumie jeden duży 75 m2, i wys MAX 2,50 m.
gość  przemo
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[09.05.13]
wys MAX 3,50, Przepraszam za pomyłkę ...
gość  przemo
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[31.05.13]
ja mam taki problem stoji dom i garaz i miendzy nimi jest przestrzen mozna dobudowac sciane miedzy niam
gość  gość
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[24.01.14]
niestety, budynki nie mogą się stykać żadną ścianą. Jeśli chodzi natomiast o budynek gospodarczy, to wystarczy na zgłoszenie, jednak żadną ścianą nie może przylegać do istniejącej już ściany budynku.
gość  gość
12
Dodaj odpowiedź
> Zaloguj

Dodaj zdjęcia lub inne pliki