Wokół mieszkania, domu i ogrodu.

Budowa, remont, podatki, rachunki...

Liczba pytań: 15083

Liczba odpowiedzi: 210645

Kategoria: Budowa domu
(44 odpowiedzi)
gość
Pytanie zadaje: gość zalogowana [24.05.10]

Na ilu arach można postawić dom?

Chcemy odkupić od znajomych kawałek ziemi pod budowę domu i słyszałam kilka opcji odnośnie minimalnej ilości arów do zabudowy. Czy istnieje prawo regulujące minimalną powierzchnię działki budowlanej? Jeśli tak, to jaka to powierzchnia. Słyszałam, że podobno 8 arów? Czy na 5 arach można postawić dom?

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(32 - 1)
97%
[31.05.10]
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż przez działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
Ale na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy problem się nie kończy. Jeśli nie ma obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danego terenu na którym położona jest działka warto zatroszczyć się o kilka innych aspektów , gdyż będziemy musieli udać się do gminy po decyzję o warunkach zabudowy, a żeby takowa została wydana działka równiez musi spełniać pewne kryteria.
1. Co najmniej jedna działka sąsiednie, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalajacy na określenie wymagań dot. nowej zabudowy
2. Teren ma dostęp do drogi publicznej
3.Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego
4. Teren nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleśne
5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

W decyzji gmina ustali : obowiązującą linie zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy, szerokość elewacji frontowej, wysokość krawędzi elewacji frontowej jak równiez geometrię dachu. ( co więcej może równiez narzucić kolor elewacji i dachu wg. palety RGB)

Warto więc sprawdzić czy działka w ogóle będzie spełniała takie warunki i czy jest szansa na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Co do powierzchni radzę powołać się na "Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej:
1) przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku:
a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 m,
b) bez otworów okiennych lub drzwiowych - 3 m,
2) przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku - 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku.

I tego gminy się trzymają. Jeśli działka granicz z drogą krajową lub wojewódzką automatycznie te odległości są większe ( reguluje to PNB- jak wiadomo po wejściu Polski do UE normy polskie nie teoretycznie nie obowiązują, jednak gminy dalej stosują się do tych wyznaczników).

Podsumowując: Prawo Polskie nie określa minimalnej powierzchni działki budowlanej, jednak narzuca wiele przepisów odrębnych jakie działka budowlana musi spełniać. Radzę więc przemyśleć decyzję kupna większej działki spełniającej wymogi pod zabudowę, niż spotkanie się z odmową wydania pozwolenia na budowę.
gość  gość

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Inne odpowiedzi
↑ ↓
(26 - 21)
55%
[24.05.10]
Wydaje mi się że nie ma czegoś takiego. Zalezy to w dużej mierze od domku jaki chcesz postawić. Jezeli postawisz domek 12*6 to Ci ziałka niecale 4 ary wysrczy bo musiz pamietac aby byla odległosc ścian z oknami od sąsiada min. 4 m. Jeżeli postawisz dom 25*12 to musisz miec działke min 8 arów.Wg mnie działka 5 arow do stawiania domku jest za mala to nawet trawki tam nie zasiejesz, uważam ze tak optymalnie to 8-10 arów i wtedy masz troszke ogródka. ale wybór nalezy do ciebie, to ma być twój dom
gość  gość
↑ ↓
(33 - 4)
89%
[24.05.10]
dokładnie tak jak mówi gość powyżej. Możecie zawsze postawić mniejszy domek (ale za to z pięterkiem i poddaszem użytkowym)
gość  gość
↑ ↓
(32 - 4)
89%
[24.05.10]
zależy jak duży chcesz postawić dom.Niektórym wystarcza 1 ar,a niektórym 15 arów,to nadal za mało
gość  gość
↑ ↓
(29 - 6)
83%
[24.05.10]
min 20x20
gość  gość
↑ ↓
(32 - 5)
86%
[25.05.10]
Przed domem musi być 6 m, po bokach 3 lub 4 m w zależności czy są okna , tył to w zależności ile potrzebujesz i jaką lubisz prywatność , dodaj powierzchnię zabudowy i masz problem z głowy . Ja bym kupił więcej , bo to kawałek trawnika , mały sad , miejsce na grilla, może parking dla gosci .
gość  gość
↑ ↓
(59 - 30)
66%
[26.05.10]
To wszystko co piszą powyżej jest w zasadzie prawdziwe, działkę kupuję się odpowiednią do domu jaki chce się postawić, ale istnieje coś takiego jak Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który to ściśle określa minimalne powierzchnie działek dla rodzaju zabudowy na terenie gminy. Obecnie plany takie posiadają nieliczne gminy, ale przed zakupem działki należy sprawdzić czy taki plan istnieje dla interesujących nas terenów. Jeśli tak to określa on nie tylko rodzaj zabudowy (budownictwo jedno/wielorodzinne, wysokie, niskie itd) ale także szczegóły takie jak przednia linia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna czy właśnie min wielkość działki. Miejscowy plan jest ustawą, więc zapisy w nim zawarte obowiązują jako przepisy prawne, czyli nie dostaniemy pozwolenia na budowę jeśli ich nie spełnimy. Jeśli nie ma obowiązującego planu, urzędnicy powołują się na Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dla gminy. Studium jest w każdej gminie, bo takie są przepisy, natomiast to co w nim jest zawarte to już nie przepisy prawne i tylko od dobrej woli urzędników zależy czy uznają nam odstępstwa czy nie. Czyli przed zakupem działki należy udać się do gminy i dowiedzieć co też sobie urzędnicy zaplanowali dla terenu na jaki chcemy się budować, a potem dopiero dobierać wielkość działki do planowanego domu. Dodam tylko, że 5 arów to bardzo mała działka i ja osobiście nie kupowałabym mniejszej niż 8.
gość  gość
↑ ↓
(29 - 3)
91%
[26.05.10]
dokładnie tak jak wyżej wszystko zależy od gminy jak ona sobie narzuca.
gość  gość
↑ ↓
(31 - 3)
91%
[29.05.10]
Jeżeli chodzi o minimalne odległości od granicy działki. To w przypadku działki węższej niż 16metrów i ściany bez okien, można ją postawić 1,5 metra od granicy.
ciekawy  ciekawyzalogowany
↑ ↓
(32 - 1)
97%
[31.05.10]
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż przez działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
Ale na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy problem się nie kończy. Jeśli nie ma obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danego terenu na którym położona jest działka warto zatroszczyć się o kilka innych aspektów , gdyż będziemy musieli udać się do gminy po decyzję o warunkach zabudowy, a żeby takowa została wydana działka równiez musi spełniać pewne kryteria.
1. Co najmniej jedna działka sąsiednie, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalajacy na określenie wymagań dot. nowej zabudowy
2. Teren ma dostęp do drogi publicznej
3.Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego
4. Teren nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleśne
5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

W decyzji gmina ustali : obowiązującą linie zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy, szerokość elewacji frontowej, wysokość krawędzi elewacji frontowej jak równiez geometrię dachu. ( co więcej może równiez narzucić kolor elewacji i dachu wg. palety RGB)

Warto więc sprawdzić czy działka w ogóle będzie spełniała takie warunki i czy jest szansa na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Co do powierzchni radzę powołać się na "Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej:
1) przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku:
a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 m,
b) bez otworów okiennych lub drzwiowych - 3 m,
2) przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku - 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku.

I tego gminy się trzymają. Jeśli działka granicz z drogą krajową lub wojewódzką automatycznie te odległości są większe ( reguluje to PNB- jak wiadomo po wejściu Polski do UE normy polskie nie teoretycznie nie obowiązują, jednak gminy dalej stosują się do tych wyznaczników).

Podsumowując: Prawo Polskie nie określa minimalnej powierzchni działki budowlanej, jednak narzuca wiele przepisów odrębnych jakie działka budowlana musi spełniać. Radzę więc przemyśleć decyzję kupna większej działki spełniającej wymogi pod zabudowę, niż spotkanie się z odmową wydania pozwolenia na budowę.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż przez działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
Ale na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy problem się nie kończy. Jeśli nie ma obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danego terenu na którym położona jest działka warto zatroszczyć się o kilka innych aspektów , gdyż będziemy musieli udać się do gminy po decyzję o warunkach zabudowy, a żeby takowa została wydana działka równiez musi spełniać pewne kryteria.
1. Co najmniej jedna działka sąsiednie, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalajacy na określenie wymagań dot. nowej zabudowy
2. Teren ma dostęp do drogi publicznej
3.Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego
4. Teren nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleśne
5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

W decyzji gmina ustali : obowiązującą linie zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy, szerokość elewacji frontowej, wysokość krawędzi elewacji frontowej jak równiez geometrię dachu. ( co więcej może równiez narzucić kolor elewacji i dachu wg. palety RGB)

Warto więc sprawdzić czy działka w ogóle będzie spełniała takie warunki i czy jest szansa na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Co do powierzchni radzę powołać się na "Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej:
1) przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku:
a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 m,
b) bez otworów okiennych lub drzwiowych - 3 m,
2) przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku - 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku.

I tego gminy się trzymają. Jeśli działka granicz z drogą krajową lub wojewódzką automatycznie te odległości są większe ( reguluje to PNB- jak wiadomo po wejściu Polski do UE normy polskie nie teoretycznie nie obowiązują, jednak gminy dalej stosują się do tych wyznaczników).

Podsumowując: Prawo Polskie nie określa minimalnej powierzchni działki budowlanej, jednak narzuca wiele przepisów odrębnych jakie działka budowlana musi spełniać. Radzę więc przemyśleć decyzję kupna większej działki spełniającej wymogi pod zabudowę, niż spotkanie się z odmową wydania pozwolenia na budowę.
gość  gość
↑ ↓
(20 - 3)
87%
[01.06.10]
Ja mam 120m na 2,5ara. Z jednej strony połączony garażem z sąsiadem.Z trzech pozostałych stron po 4m do granicy działki.
gość  gość
Dodaj odpowiedź
> Zaloguj

Dodaj zdjęcia lub inne pliki